(Korte instructies) EEN VAKANTIEWONING BOEKEN:

Nuttige informatie:

Als u vooraf wil weten of een bepaalde woning beschikbaar is of voor overige vragen, dan kunt u dit doen via de knop “Beschikbaarheid". U ontvangt binnen 24 uur een antwoord. U kunt een vakantiewoning boeken via de knop "Reserveren".

Huurprijzen en bijkomende kosten: de aangegeven huurprijzen zijn geldig voor 1 week. Prijzen voor kortere perioden dan een week op aanvraag. Bovenop de huurprijs worden geen overige reserveringskosten in rekening gebracht. De bijkomende kosten en waarborgsom ter plaatse te voldoen zijn vermeld op de internetpagina van alle vakantiewoningen.

De reservering wordt per email (en SMS) binnen 24h bevestigd. Zodra de reservering bevestigd is kunt u de aanbetaling verrichten. U kunt betalen via overboeking, Paypal/credit en debit card.

Nadat de aanbetaling ontvangen is zenden wij 2 emails, een met de huur/betalingsbevestiging de andere met de routebeschrijving alsmede het adres en de contact gegevens voor de dag van aankomst.

Huurperiode: 

Juli en August: de meeste woningen worden in deze maanden alleen van Zaterdag tot Zaterdag verhuurd. Op aanvraag kunnen sommige woningen ook voor 13 nachten worden gehuurd van Zondag tot Zaterdag of Zaterdag tot Vrijdag. Aanvraag dient voor de boeking te zijn ingediend.
Overige maanden: voor de meeste woningen is de huurperiode flexible

Print

BOEKINGSPROCEDURE EN HUURVOORWAARDEN

Art.1,2,3,4,5, 6  Reservering en betaling van een vakantiewoning  
Art.6 Eindschoonmaak  
Art.7                        Maximum aantal personen  
Art.8                        Bijkomendekosten en toeristenbelasting  
Art.9                      Annulering   
Art.10                   Aankomstuur/Vertrekuur-Sleuteloverdracht

 

Art.11                 Huisdieren  
Art.12 Waarborgsom en verplichtingen huurder  
Art.13, 14, 15           Verplichtingen verhuurder  
Art.16                      Garantiefonds  
Art.17                    Bescherming van persoonsgegevens  

 

1. Als u vooraf wil weten of een bepaalde woning beschikbaar is of voor overige vragen, dan kunt u dit doen via de knop “Beschikbaarheid". Gaarne de gevraagde gegevens invullen, u kunt daarna het formulier verzenden via een druk op de knop “Verzend”. U ontvangt binnen 24 uur een antwoord.

De huurprijzen zijn vermeld op de internet pagina van de vakantiewoningen en gelden voor een periode van 1 week. Prijzen voor kortere perioden dan 1 week op aanvraag.

U kunt een vakantiewoning boeken via het reserveringsformulier, klik op de knop “Reserveren” op de internetpagina van de vakantiewoning. Vul het formulier in en verzend het via een druk op de knop “Verzend”. U ontvangt per email een bevestiging van de verzonden gegevens. Per e-mail (en SMS) wordt de reservering binnen maximaal binnen 24 uur bevestigd. Gaarne een ontvangstbevestiging ons toezenden zodra u de bevestiging heeft ontvangen.

Indien u via het huurcontract wilt boeken:      

Microsoft Word file

Adobe Acrobat file

2. Een reserveringsaanbetaling van 30% van het totale huurbedrag dient binnen 5 dagen te zijn ontvangen nadat de reservering bevestigd is. De beschikbare betaalmethodes zijn: overboeking, credit-debit card, Paypal. U ontvangt alle details van onze bankrekening (nederlandse bankrekening bij de ABN-AMRO en een italiaanse rekening met Fineco/Unicredit) en de link om via credit-debit card/Paypal te betalen in de boekingsbevestiging email (op aanvraag kunnen wij deze tevens per fax toezenden).

Overboeking: bij alle betalingen dienen naam of code van de vakantiewoning, begin- en einddatum te worden vermeld. Als de persoon op wiens naam bank- of girorekening staat niet dezelfde is als degene die heeft boekt, gaarne dan ook de naam vermelden van de persoon die geboekt heeft. Gaarne een betalingsbewijs per fax of email toezenden.

Credit-debit card, Paypal: Casamerina brengt 3% transactiekosten in rekening ter dekking van de incassokosten (4% voor alle klanten buiten de EU). Op de betaalpagina worden deze automatisch berekend en toegevoegd aan het te betalen huurbedrag.

3. Zodra de aanbetaling ontvangen is, zenden wij u de huurovereenkomst per email. Op aanvraag kunnen wij het ook per fax toezenden. Indien overige gegevens/aanpassingen noodzakelijk zijn in verband met uw annulatieverzekering laat zulks ons weten. Wij zend u tevens een tweede email met de routebeschrijving alsmede het adres en contact gegevens voor de aankomstdag.

4. Saldo-betaling: het openstaande bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor begin van de huurperiode te zijn ontvangen, tenzij anders overeengekomen (aanvraag voor verschillende betalingstermijn worden alleen in aanmerking genomen indien ingediend voordat het reserveringsformulier is toegezonden). Ter herinnering van de saldo-betaling ontvangt u 10 dagen van tevoren een email. Zodra de betaling ontvangen is zenden wij u een betalingsbevestiging, deze dient te worden getoond ter verkrijging van de sleutels.

5. Boekingen ontvangen binnen 35 dagen voor het begin van de huurperiode:

Voor boekingen ontvangen van 16 tot 35 dagen voor het begin van de huurperiode dient het gehele huurbedrag binnen 3 dagen te zijn ontvangen.

Voor boekingen ontvangen 15 dagen of minder voor het begin van de huurperiode dient het gehele huurbedrag binnen 24 uur te zijn ontvangen. Het is tevens mogelijk een betalingsbewijs naar ons te faxen (+390744998001) of mailen. Niet nakoming van betalingstermijnen leiden tot annulering van een boeking.

6. Eindschoonmaak: op de beschrijving van elke vakantiewoning kan de klant zien of de eindschoonmaak is inbegrepen of een extra toeslag te betalen is. In de huursom of schoonmaakkosten is nooit inbegrepen de schoonmaak van de keukenhoek, servies, pannen, bestek, enz en de verwijdering van afval, waarvoor de huurder altijd verantwoordelijk voor is. Als dit niet is gedaan, dan is de eigenaar of beheerder gelegitimeerd om extra kosten in rekening te brengen.

7. Het aantal slaapplaatsen genoemd in de beschrijving van de vakantiewoningen is het maximum toegestane aantal. Het maximum aantal personen die door ons in de bevestiging van de boeking is aangegeven omvat kinderen en volwassenen en mag in geen geval worden overschreden. Dit houdt ook voor aanpassingen op korte termijn voor extra personen in het huis, de tuin of het bezit. Bewoning door meer personen dan het maximum toegestane aantal is niet geoorloofd, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit de gehuurde accommodatie. Het plaatsen van tent of caravan in de tuin is tevens niet toegestaan. Het is in enkele gevallen mogelijk om het aantal toegelaten personen aan te passen indien vooraf besproken en geaccepteerd/schriftelijk bevestigd door de eigenaar/Casamerina.

8. Inbegrepen in de huurprijs en bijkomende kosten: op de internetpagina van elke vakantiewoning is, naast de huurprijzen, aangegeven wat hier is inbegrepen (bv. bedlinnen, handdoeken, theedoeken -  verbruik van water, stroom en gas) en de bijkomende kosten die door de verhuurder in rekening worden gebracht. De huurprijzen zijn altijd inclusief BTW en belastingen.

NOTA: DE AANGEGEVEN BIJKOMENDE KOSTEN (behalve de gene gemarkeerd "op aanvraag") ZIJN ALTIJD VERPLICHT.

Toeristenbelasting is een algemene belasting die een italiaanse gemeente kan heffen, deze belasting moet door de huurder, rechtstreeks op de gehuurde bestemming, vóór of bij vertrek worden betaald. De gemeentebelastingen zijn niet vermeld op de advertentiepagina's.

9. Annuleringsvoorwaarden:

-TOT 61 DAGEN VOOR AANKOMST: 100% terugstorting (na aftrek van 100 euro administratiekosten en betalingskosten voor bedragen betaald via creditcard en Paypal)
-VAN 60 TOT 30 DAGEN VOOR AANKOMST: voorschot niet terugbetaald (30% van het huurbedrag+administratiekosten en betalingskosten voor bedragen betaald via creditcard en Paypal)
-VANAF 29 DAGEN TOT AANKOMST: geen  terugstorting (het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor aankomst zijn ontvangen)

de klant dient een annulering schriftelijke (fax of email) te bevestigen aan Casamerina.

U kunt zich via Europ-assistance verzekeren tegen annulering, reisonderbreking. Prijzen 3,8-5% van de huurprijs.

Voor meer info en om een verzekering online aan te vragen

Belgie:

www.europ-assistance.be

 

Nederland:

www.europ-assistance.com

10. Sleuteloverdracht: de huurder kan de eerste dag de sleutels verkrijgen tussen 15 en 20 uur (tenzij anders afgesproken). U krijgt het exacte tijdstip van sleutelverstekking samen met de boekingsbevestiging vermeld. Indien de huurder ná 19.00 uur aankomt dient tijdig contact te worden opgenomen met de eigenaar/contactpersoon. Op de vertrekdag dient de woning vóór 10 uur smorgen's te worden verlaten.

11. Huisdieren, op aanvraag laten wij u weten of deze zijn toegestaan in de gewenste vakantiewoning. Gaarne ras/maat/foto ons toezenden.

12. Waarborgsom: op de internetpagina van elke vakantiewoningen is aangegeven het bedrag dat bij aankomst dient te worden betaald (contant geld). De borg is bij vertrek teruggegeven onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd (schade + eventueele bijkomende kosten).

Verplichtingen huurder: de huurder dient de vakantiewoning en zijn meubilair met eerbied te behandelen, bij vertrek dient de huurder de vakantiewoning in een behoorlijke staat - dat wil zeggen: bezemschoon - achter te laten. Indien eigenaar/beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is eigenaar/beheerder gerechtigd om extra kosten aan de huurder in rekening te brengen. De huurder is verantwoordelijk voor schade die door hem/haar en de andere bewoners wordt veroorzaakt.

13. Verplichtingen verhuurder: Verhuurder is verplicht de gehuurde vakantiewoning op de overeen­gekomen datum en tijdstip schoon en in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen. Indien een geboekte en betaalde woning door overmacht niet beschikbaar is, dan kan de huurder kiezen tussen een gelijkwaardige woning of terugstorting van de betaalde bedragen.

14. Klachten over gebreken in woningen worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 48 uur na aankomst op het vakantieadres worden gemeld, zodat Casamerina bij de eigenaren verbetering kan vereisen. Klachten met betrekking tot de schoonmaak dienen direct na aankomst kenbaar gemaakt te worden. U dient de eigenaar in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens uw verblijf. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door Casamerina aangeboden, ontheft ons van iedere verplichting tot schadeloosstelling. Casamerina herkent niet als grond voor klacht: weersomstandigheden, de aanwezigheid van de lokale fauna, insectenbeten of gebrek aan elektriciteit, gas of water als dit is afhankelijk van de overheid, externe omstandigheden of door overmacht. Casamerina wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele overlast en lawaai veroorzaakt door derden, dat wil zeggen het onderhoud van de openbare wegen, bouwwerkzaamheden of dergelijks in de nabijheid van de huurwoningen.

15. Casamerina/de eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom de woning. De huiseigenaren zijn tevens niet verantwoordelijk voor het kwijtraken en diefstal van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden. Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen.

16. Italiaanse Garantie Fonds:
Het italiaanse garantie fonds (geregeld bij wet-nr 206/05 art. 100 van het K
ode ter Bescherming van de Consument) beschermt de reizigers in het geval van insolventie of faillissement van de verkoper of de organisator via de terugbetaling van het betaalde bedrag en het repatriëren van de reizigers. Buitenlandse reizigers worden op dezelfde wijze beschermt als bij de ANVR/SGR/Belgische garantiefonds en kunnen hieraan rechten ontlenen. 

17. In verband met de italiaanse wet n° 196/2003 (recht op privacy) worden persoonlijke gegevens van de huurders nóóit ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van de eigenaar van de geboekte woning dan wel zijn vertegenwoordiger. Voor een komplete versie van de wet n° 196/2003 (in het engels): klik hier

Sluit venster